29 Aralık 2015 Salı

Yenimahalle Kent Konseyi & AGİKAD // GÜNDEM YENİMAHALLE SONUÇ BİLDİRGESİ

GÜNDEM YENİMAHALLE SONUÇ BİLDİRGESİ
Yenimahalle’de uzlaşma kültürünün gelişmesine katkı sağlamak ve kent sorunlarının çözümü için ortak akıl oluşturmak amacıyla, Yenimahalle Kent Konseyi eşgüdümünde yapılması planlanan toplantıların birincisi 28 Kasım 2015 tarihinde Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.  Toplantıya Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi YAŞAR, Belediye Başkan Vekili Sayın Mehmet KARTAL, Belediye Meclis Üyeleri, Yenimahalle’deki sivil toplum kuruluşu ve derneklerin başkan ve yöneticileri ile Kent Konseyi Başkanı Atila ÇINAR, Genel Sekreter Selçuk SARIKAYA, Yürütme Kurulu Üyeleri ve Kent Konseyi Çalışanları katıldılar. 

Yenimahalle Belediyesi ve mülki idaresine, kent vizyonu ve geleceğe ilişkin doğru stratejileri oluşturmak üzere veri sağlamak amacıyla yapılan ve ‘Gündem Yenimahalle’ başlığı ile periyodik olarak devam etmesi öngörülen toplantıların ilk adımının sonuç bildirgesinde aşağıdaki maddelerin yer alması kararlaştırılmıştır:

1.                  Gündem Yenimahalle toplantıları, Yenimahalle Kent Konseyi eşgüdümünde, sivil toplum kuruluşu ve derneklerin katılımıyla ve iki aylık aralıklar ile sürdürülmelidir.

2.                  Devam toplantılarının her biri belirli bir tema ile (Yenimahalle’nin ekonomisi, Yenimahalle’de Kadın, Yenimahalle’de Kültür ve Sanat vb.) yapılacak ve toplantıda belirlenen tema ile ilgili olan sivil toplum kuruluşları ile dernekler sunum yapacaktır. Bu toplantılar belirlenen tema ile ilgili STK ve derneklerden talep eden birinin ev sahipliğinde yapılacaktır.

3.                  Yenimahalle Kent Konseyi, Yenimahalle’de bulunan STK ve derneklere ait bilgilere, onların haber,  program ve görüşlerine yer verilmek, dernekler arasında iletişimi sağlamak üzere, ortak bir web sitesi oluşturulması için Yenimahalle Belediyesi nezdinde girişimde bulunacaktır.

4.                  İki ayda bir yapılacak olan toplantılar için basılı davetiye hazırlanmayacak, davet e-posta ile yapılacak, ayrıca telefon ile teyit alınacaktır.


5.                  Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) Başkanı’nın talebi üzerine bir sonraki toplantının OSİAD’da yapılması kararı verilmiştir.  Toplantının tarih ve içeriğini Yenimahalle Kent Konseyi ve OSİAD görüşerek kararlaştıracaktır.

 YENİMAHALLE KENT KONSEYİ
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantının Adı
Gündem Yenimahalle, 1. Toplantı
Toplantının Tarihi ve Yeri
28 Kasım 2015
Yenimahalle Belediyesi Meclis Salonu
Toplantının Amacı
Gündem Yenimahalle toplantılarının temel amacı, Yenimahalle’de bulunan sivil toplum kuruluşu ve derneklerin kent ile ilgili düşünce ve projelerini birlikte tartışarak, Yenimahalle için ortak akıl oluşturmaktır. Periyodik olarak yapılacak ve her toplantıda farklı bir temanın ele alınacağı toplantılarla Yenimahalle Belediyesi ve mülki idarenin kent vizyonu ve geleceğe ilişkin stratejilerini oluşturma süreçlerine katkı sağlanması hedeflenmektedir.  
Toplantının Gündemi
28 Kasım 2015 tarihli, Gündem Yenimahalle 1. Toplantısının gündemi aşağıdaki maddelerden oluşmuştur:
- Açılış
- Kent Konseyi tanıtım sunumu
- Katılımcı görüşleriyle ‘Gündem Yenimahalle’ toplantılarının devamı için yol haritası belirlenmesi                                                       
- Dilek ve temenniler
Açılış Konuşmaları
Atila Çınar (Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı) konuşması:
Dünyamız ve ülkemiz bugün her zaman olduğundan daha fazla karmaşık ve belirsizliklerle dolu. Böyle bir dönemde çıkış yolu bulmak için birey ve kurumların düşüncelerine ihtiyaç duyulmakta. Bu düşüncelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak ortak akla ihtiyacımız var. Yenimahallemiz’de bu ortak aklın oluşmasına katkı sağlamak için bugün bir aradayız.

Günümüzün dünyasında ekonomi bir yandan küreselleşirken, bir yandan da yerel ekonomilerin önemi artıyor. Bugün çok az nüfusun yaşandığı köylerde, yörelerde bile, yerel ve karakteristik ekonomiler ve zenginlikler yaratılıyor.
600.000’e yakın nüfusun yaşamakta olduğu ilçemiz Yenimahalle’de de yerel ekonominin güçlenmesi için birçok adım atılıyor. İlçemiz ekonomisinin daha da güçlenmesi, insanımızın refahının artması, işsizlerimizin iş sahibi olabilmesi için iki önemli avantajımızın olduğunu biliyoruz.
Bu avantajlardan birincisi, Cumhuriyet’in ilçesi olmanın bir getirisi olan, eğitimli, kültürlü, yaşadığı kente karşı duyarlı insan varlığımızdır. Her meslekten, birçok uzmanlık alanından hemşerilerimiz var.
İkinci avantajımız ise, Yenimahalle’nin aynı zamanda bir sanayi bölgesi olması. 20,000’e yakın küçük işletme ve KOBİ’nin yanında ASELSAN gibi, Türk Traktör gibi dünya ölçeğinde büyük sanayi kuruluşlarımız var.
Bunların yanında ve en az bunlar kadar önemli bir gücümüz de, Yenimahalle’nin dokusunu iyi bilen, işe ve insana odaklı, yapıcı ve vizyon sahibi bir belediye yönetimimizin olması.
İşte bu avantajları ilçemiz için değere dönüştürecek fikirleri derlemek için buradayız.

Kent Konseyi veya sivil toplum kuruluşlarının icra yetkisi yoktur, olması da beklenemez. Bizler, Yenimahalle gönüllüleri olarak, ancak oluşturduğumuz ortak aklı icra yetkisi olanlara sunabiliriz. Belediyemizin ve mülki idarenin, kent vizyonu ve geleceğe ilişkin doğru stratejileri oluşturmaları için veri sağlayabiliriz.
İşte bu toplantıları bunun için başlattık ve bu nedenle ‘Gündem Yenimahalle’ başlığını benimsedik.
Toplantılarımızın Yenimahallemiz için hayırlı olmasını diliyorum.

Bu toplantıların devamı için Yenimahalle Kent Konseyi olarak bizim iki önerimiz var:
Birincisi, eğer kabul görürse, toplantıların iki aylık periyodlar ile yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz.
İkinci önerimiz ise, her toplantıda bir veya daha fazla katılımcı sivil toplum kuruluşunun tanıtım sunumları yaparak Yenimahalle ile ilgili görüş ve önerilerini aktarmasıdır. Bu yolla, ilçemizdeki sivil toplum kuruluşlarının birbirlerini daha kolay tanıyıp dayanışmalarını artıracaklarına inanıyoruz.

Sözlerimi dört noktaya temas ederek bitirmek istiyorum:
Bu toplantıların yapılması önerisi, benim de üyesi olmaktan gurur duyduğum YEN-DER’in başkanı Taner Başacar’dan gelmişti. Öneri için kendisine teşekkür ediyorum.
10 Ekim 2015 tarihinde buradan 3 kilometre ötede Cumhuriyet tarihimizin en büyük katliamlarından biri yaşandı. Ankara katliamında ve dünyanın her yerindeki katliamlarda ölen tüm masum insanları saygı ile anıyoruz.
Üç gün önce ‘kadına şiddete dur deme’ günü idi. Ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddetin durması için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
İki gün önce, Ankara’nın iki seçkin gazetecisinin özgürlükleri ellerinden alındı. Can Dündar ve Erdem Gül’ün tutuklanmasını protesto ediyor, gerçek adalet ve gerçek demokrasiye olan özlemimizi bir kez daha dile getiriyoruz.

Fethi Yaşar (Yenimahalle Belediye Başkanı) konuşması:
Yenimahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar açılış konuşmasında Yenimahalle’de yerel yönetim olarak son 6 yılda yapılanları ve önümüzdeki dönemler için gündemlerine aldıkları projeleri sayısal verilerle anlattıktan sonra, Yenimahalle Kent Konseyi ve Gündem Yenimahalle toplantılarına ilişkin özetle şunları dile getirdi:
Toplantıların başlangıcı olan Gündem Yenimahalle toplantılarının devam etmesini diliyorum. Yenimahalle Kent Konseyi’nin organize ettiği toplantılarda çıkacak sonuçların hem genel yönetimdeki hem de yerel yönetimdeki sorumlulara ulaşmasında faydalı olacağını düşünüyorum. Belediye başkanlığını yaptığım Yenimahalle’de iki tane büyük sanayi bölgesi var: OSTİM ve İVEDİK.
Bugün Türkiye’deki karışıklıklardan ötürü üretken insanlar iş yapamaz durumdalar. Dışişlerindeki başarısızlık, sorunlar nedeniyle ihracat yapan kurumlar; OSTİM, İVEDİK ve diğer bölgeler cezalandırılıyor. Yenimahalle için önem arz eden bu bölgelere sahip çıkmalıyız. Nitelikli eleman yetiştirilmesi ve işsizliğin önüne geçilebilmesi için çalışmalar yapmalıyız.
Sunum: Kent Konseyleri

Leyla Yıldız (Yenimahalle Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi) sunumu:
Yapılan sunumda, kent konseyi kavramının ortaya çıkışından ve yaygınlaşmasından başlanarak, Kent Konseyleri Yönetmeliği, yönetmelikten ve işleyişten kaynaklanan sorunlar, kent konseylerinin daha iyi işlemesi için öneriler, kentte yaşayanların katılımın artırılması için başta mahalle meclisleri ve çalışma grupları olmak üzere geliştirilecek temel araçlar dile getirildi. (NOT: Leyla Yıldız tarafından hazırlanıp sunulan metin katılımcı sivil toplum kuruluşu ve dernekler tarafından talep edilmesi durumunda elektroınik ortamda gönderilebilecektir. Bunun için Yenimahalle Kent Konseyi’ne mesaj gönderilmesi yeterlidir.)
Katılımcı Görüşleri
Ahmet Kurt (Ostim Sanayici ve İşadamları Derneği –OSİAD) Başkanı

Toplumsal yaşam alanları geliştirilmeli diye düşünüyorum. Hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, hak ve hukukun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, hesap sorma ve hesap verme, katılımcılık, yönetişim ancak toplumsal yaşamın geliştirilmesiyle sağlanabilir.

İki ay sonra yapılacak toplantıda Yenimahalle Kent Konseyi’ni ve katılımcı kuruluşları OSİAD’da ağırlamak istiyoruz. Derneklerle ilgili tanıtım kısmında ilk sunumu OSİAD olarak yapmaya talibiz.

Taner Başacar (Yenimahalle Dostları Derneği – YEN DER) Başkanı

Kent Konseyi’nin ilkeleri ve amaçları herkesçe kabul edilebilen ilkeler ve amaçlardır. Önümüzde daha insani, barışçıl, hoşgörülü bir ilişki ağının oluşturulması ülkemiz ve Yenimahalle’de yaşayanlar açısından önemlidir. Asıl sorunumuz örgütlenme ve örgütlenmeye yöneliktir. Halkla örgütlenmeyi sağlayarak yapılanları anlatabilmeli, eksiklerimizi fark edebilmeli ve bunlarla ilgili çalışmalar yaparak kamuoyunda yaygınlaştırabilmeliyiz.
STK’lar birbirlerini tanımıyor ve birbirleriyle hiçbir ilişkileri yok. Bu toplantılar sayesinde STK’lar birbirini tanıyacak ve faaliyetler yürütecekler.
Toplantıya katılmayan STK’lar ile ilişki kurulmalı, toplantıların önemi anlatılmalı ve bundan sonraki toplantılara katılmaları sağlanmalıdır.
WEB sayfasında ve diğer yollarla iletişim kurulmalı, insanların çalışmalardan haberdar olması sağlanmalıdır.
Çalışma grupları kurulmalıdır. İlkesel çalışma yürütülmelidir.
Her bölgede hizmet aşkıyla, muhtarlarla ve STK’larla birlikte çalışılmalıdır.
Mümkünse bu toplantılar iki ayda bir değil, daha kısa aralıklarla yapılmalıdır.

Ömer Koç (Batıkent Zihinsel Engellileri Koruma Derneği / Zihinsel Engelliler Federasyonu Başkanı / Engelliler Konfederasyonu Genel Sekreteri)

Sayın Fethi Yaşar’ın da yardımıyla örneği olmayan bir Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ni ülkemize kazandırdık. 66 yataklı bir merkez ve zihinsel engelli çocuklar ailesini kaybedince burada yaşayacak. Gündüz ve Gece Bakım Merkezi yapmaya başladık ancak çok ağır şartlar içeren bir yönetmeliği var. Konfederasyon olarak yönetmeliği düzenledik. 7 Haziran seçimleri sonrasında geçici hükümet yönetmeliği onaylamadı. Aile İl Müdürlüğü’ne müracaat ettik. Ruhsat vereceklerini ama yeni yönetmeliği beklememizi söylediler. Gündüz çocuklarını bırakmak isteyen ailelerin bilgisi olsun istiyoruz.

Levent Kavlak (İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği Başkanı)

Yenimahalle merkezli bir derneğiz ve Türkiye’deki bütün faaliyetler burada gerçekleşiyor. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına dikkat çekerek İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü oluşturmaya çalışıyoruz. Çok fazla çalışanı olması ve işletmelere yönelik kararlar vermeleri nedeniyle belediyelere bu konuyla ilgili çok büyük görevler düşüyor. Biz bu konuda Kent Konseyi’ne danışmanlık vermek istiyoruz.

İnsaf Kılıç (Ankara Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı)

Batıkent ve Yenimahalle bizler için önemli. Bölgemizde kadınlara hizmet etmek istedik. Hangi STK, ne şekilde ve hangi alanda çalışıyor? Neyi başarmak istiyoruz? Gücümüzü nasıl birleştirebiliriz? Sanat ve girişimcilik konusunda dayanışma içerisinde olmak istiyoruz. Ev kadınların üretime katılması sağlanmalı.

Neriman Koçak (Ankara Kadın Girişim Üretimi İşletme Kooperatifi Üyesi)

Ev kadınlarının ürettiklerinin satışını kooperatifin üstlenmesini istiyoruz.
Kadınların gelişmesine yardımcı olmalıyız. Kadınların girişimcilik konusunda adım atmasına önayak olmalıyız. Kadınların ürettiklerini satacağı bir yere ihtiyaç var. Belediyeden yardımcı olmasını istiyoruz.

Şaziye Aydoğan (Şeker Portakalı Eğitim ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı)

Toplantılarda derneklere 10-15 dakika söz hakkı verilmeli ve birkaç dernek kendini tanıtabilmeli. Gençlerin ve çocukların büyük bir kütüphaneye ihtiyacı var. Ayrıca çocukların özgür, bilimsel bir öğrenme ortamına ihtiyacı var. Çocuk Kültür Merkezi, kütüphane ile birlikte düşünülebilir.

Kemal Beycan (İzci Dernekleri Federasyonu Başkanı)

Yenimahalle Kent Konseyi’nin Yenimahalle’de yaşayan herkesin üye olarak girebileceği bir web sitesi olmalı. İstek ve şikayetler dile getirilebilmeli.
40 yıl çocuk ve gençlerle birlikte izcilik yapan biriyim ve tecrübelerimi Kent Konseyi’ne aktarmak istiyorum.

Salih Ertürk Tuzcu (Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı)

STK başkanlarının birbirini tanıması için yemek düzenlenebilir. Milli bayramlar unutuluyor. STK’ları milli bayramlarda Atatürk büstüne çelenk koymaya davet ediyoruz. Üye sayısı da artar.
Kapanış Konuşmaları
Fethi Yaşar (Yenimahalle Belediye Başkanı):

Acil web sitesi yapılmalı. Bu site ile bölgedeki derneklerin, yaptıkları çalışmaların tanıtımı, dernek başkan ve yöneticilerinin birbirlerini tanımaları sağlanmalı. Genel ve yerel idarenin yaptığı çalışmalara sivil toplumdan daha fazla katılım sağlanmalı.
İki ayda bir yapılacak toplantıların her biri ayrı bir başlık ve tema ile düzenlenmeli, her toplantıda ele alınan konuya yoğunlaşılmalı.

Gündem Yenimahalle toplantılarının birincisi, Yenimahalle Kent Konseyi Başkanı Atila Çınar’ın katılımcılara teşekkür etmesiyle sona erdi.

18 Aralık 2015 Cuma

Özgecan Aslan’dan sonra bir kadın cinayetine daha ağırlaştırılmış müebbet

Özgecan Aslan’dan sonra; 
Bir kadın cinayetine daha ağırlaştırılmış müebbet
Tarsus’ta Özgecan Aslan’ın vahşice, alçakça ve haince öldürülmesine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin ardından bir kadın cinayetinde daha aynı ceza kesildi.
Haksız tahrik istedi alamadı
Evlilik programında evlenmelerinden üç ay sonra Selime Günaydın’ı ekmek bıçağıyla altı kez bıçaklayarak; Bilerek, isteyerek ve hunharca öldüren Rıfat Gönbak’ın yargılanmasına Bakırköy 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.
Saygın tutum ve 
haksız tahrik indirimi verilmedi
Mahkeme, Gönbak’ı saygın tutum ve haksız tahrik indirimi vermeyerek ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı. Davayı takip eden CNN Türk muhabiri Göksel Göksu, sanığın öldürdüğü eşinden şiddet gördüğü yönünde savunma yaptığını, ancak mahkemenin bu iddiayı dikkate almadığını kaydetti.
Özgecan Aslan milat oldu
Özgecan Aslan cinayeti Türkiye’den kadın cinayetlerinin geldiği noktaya karşı bir milat haline gelmiş, Türkiye’nin dört bir yanında kitlesel protestolar düzenlenmişti. Katillere ‘sudan sebeplerle’ haksız tahrik ve saygın tutum indirimlerinin verilip cezaların ‘kuşa indirilmesi’nin önüne geçen Özgecan Aslan yasasının getirilmesi talep edilmişti.
KADIN CİNAYETLERİNE BAKIŞ AÇISI DEĞİŞEBİLİR
Özgecan Aslan’ın katil zanlılarına verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının ardından Selime Günaydın cinayetinde de mahkemenin benzer bir karar vermesi, yargının kadın cinayetlerine bakışını değiştirebileceği umudu doğurdu. (DİKEN; 16/12/2015 13:37)